Yleiset sopimusehdot ja asiakasneuvonta

§ 1 Soveltamisala

(1) Alla olevat Yleiset sopimusehdot ovat osa kaikkia näiden internet-sivujen kautta tehtyjä sopimuksia, joiden osapuolia ovat Parfümerie Akzente GmbH, Meisenstraße 12, 74629 Pfedelbach, Saksa (myöhemmin: myyjä) ja asiakas sekä heidän oikeudelliset seuraajansa.
(2) Myyjä tarjoaa palvelujaan yksinomaan näiden Yleisten sopimusehtojen perusteella. Asiakkaan poikkeavat säännökset pätevät vain, mikäli myyjä on antanut erillisen kirjallisen suostumuksen.
(3) Näiden Yleisten sopimusehtojen sitovuus ulottuu koskemaan kaikkia tällä internet-sivustolla olevia myyjän tarjoamia palveluja. Asiakas hyväksyy nämä Yleiset sopimusehdot itseään sitoviksi.
(4) Myynti tapahtuu vain loppukäyttäjille.

§ 2 Sopimuksen tekeminen

(1) Myyjän tuote-esittelyt tällä verkkosivustolla ei ole myyjän sitova tarjous vaan ainoastaan tarjouspyyntö.
(2) Sopimus kauppasopimuksen muodossa tapahtuu ostamalla asiakkaan ostotarjous, minkä lisäksi tarvitaan
a) myyjän hyväksymä sopimuksen täytäntöönpano tilausvahvistuksen muodossa tai
b) konkludentisti hyväksytty asiakkaan tilaamien tuotteiden pikainen lähettäminen asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen
(3) Sähköpostilla asiakkaalle lähetetty tilausvahvistus ei tarkoita myyjän osalta sopimuksen hyväksymistä.
(4) Sopimuskieli on suomi

§ 3 Toimitusehdot/lähetyskulut

(1) Toimitus tapahtuu välittömästi maksun vastaanottamisen jälkeen (näiden Yleisten sopimusehtojen § 4) asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, mikäli muutoksesta ei ole sovittu kirjallisesti.
(2) Jos myyjälle aiheutuu ylimääräisiä toimituskuluja väärän toimitusosoitteen tai väärän vastaanottajan takia, asiakkaan on korvattava nämä kustannukset, ellei hän ole vastuussa virheellisistä tiedoista.
(3) Asiakas voi tilata "Kerastase"-merkiltä enintään 4 samanlaista tuotetta tilausta kohden. Samanlaisten tuotteiden tilaaminen on rajoitettu 12 kuukauden aikana 12 kappaleeseen.

§ 4 Maksuehdot/viivästys

(1) Voimassa ovat tilauksen aikana myyjän verkkosivustolla näkyvissä olevat hinnat. Näkyvissä olevat hinnat koskevat vain tilauksia, jotka tehdään verkkosivuston kautta. Ne eivät etenkään koske myyjän paikallisissa toimipaikoissa olevaa tarjontaa.
(2) Kauppahinta ja siihen lisättävät toimituskulut erääntyvät vähennyksittä sopimus tehtäessä. Kauppahinnan sekä toimituskulujen maksu tapahtuu asiakkaan valinnan mukaan, ja tilausprosessin aikana asiakkaalle on esitetty kaikki maksuvaihtoehdot. Luottokortilla maksettaessa asiakkaan luottokorttiyhtiö valtuutetaan perimään laskun summa kortilta heti, kun asiakas on tehnyt tilauksen.
(3) Kaikki hinnat ovat lopullisia hintoja sisältäen lainmukaiset myyntiverot.
(4) Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan myyjälle viivästyskoron, joka on 5 prosenttiyksikköä suurempi kuin kulloinenkin peruskorko, mikäli asiakas on kuluttaja (§ 13 Saksan siviilioikeuslakikirja). Jos asiakas on yritys (§ 14 Saksan siviilioikeuslakikirja), tilanteessa pätee § 4 momentin 4 alakohta 1 sillä edellytyksellä, että viivästyskorko on 9 prosenttiyksikköä suurempi kuin peruskorko.
(5) Riippumatta § 4 momentista 4 myyjä voi vapaasti osoittaa viivästymisen aiheuttaneen suurempaa viivästysvahinkoa ja muita vahinkoja.
(6) Yhdessä Klarna Bank AB:n (julk.) kanssa (päätoimipaikan osoite Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi) tarjoamme seuraavia maksutapoja, joissa maksu tehdään suoraan Klarnalle:

Lasku: maksuaika on 14 vuorokautta tuotteiden toimituksesta. Klarna-laskun ehdot ovat saatavilla täällä.

Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä. Klarna käsittelee henkilötietojasi oveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti.
(7) Maksuvaihtoehdot: Tällä hetkellä voit maksaa ennakkomaksulla, luottokortilla, Paypal, Amazon Pay tai Klarna.

§ 5 Vanhentuminen / tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuus

(1) Materiaalivikavastuun vanhentumisaika on 24 kuukautta, ja se alkaa ostettujen tavaroiden luovutuksesta. Jos asiakas on yritys (§ 14 Saksan siviilioikeuslakikirja), aika on 12 kuukautta alkaen tavaroiden luovutuksesta.
(2) § 5 momentti 1 ei koske vahingonkorvausvastuuta kehon ja terveyden vahingoista, jotka perustuvat törkeän huolimattomaan velvollisuuden laiminlyöntiin myyjän taholta tai tahallisen tai törkeän huolimattomaan velvollisuuden laiminlyöntiin myyjän laillisen edustajan tai edustajan taholta.
(3) Momentti 1 ei koske vahingonkorvausvastuuta muista vahingoista, jotka perustuvat törkeän huolimattomaan velvollisuuden laiminlyöntiin myyjän taholta tai tahallisen tai törkeän huolimattomaan velvollisuuden laiminlyöntiin myyjän laillisen edustajan tai edustajan taholta.
(4) Kauppiaita koskevat oikeussäänökset sekä tarkistus- ja reklamaatiovelvoitteet kauppalain (HGB) mukaisesti.

§ 6 Omistusoikeuden pidätys

Myyjä pidättää toimitettujen tavaroiden omistusoikeuden siihen asti, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

§ 7 Etukuponkien käyttäminen

(1) Etukupongit (lahjakortit, joita ei ole voinut ostaa vaan jotka on jaettu jonkin mainoskampanjan aikana ja joilla on tietty käyttöaika) ovat voimassa vain ennalta määritellyn ajan ja lunastettavissa vain kerran tilausprosessin aikana. Yksittäiset tuotemerkit voidaan sulkea etukuponkien käytön ulkopuolelle.
(2) Kokonaisarvon on oltava vähintään etukupongin suuruinen. Hallinnollisista syistä johtuen mahdollisia jäljelle jääneitä etuja ei voida hyvittää.
(3) Etukupongit voi lunastaa tilaustapahtuman aikana. Kuponkia ei voi lunastaa jälkeenpäin. Etukupongin pääomaa ei voi lunastaa käteiseksi, eikä siitä makseta korkoa.
(4) Etukupongin pääomaa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Useita etukuponkeja ei voi yhdistää.
(5) Mikäli etukupongin pääoma ei riitä kattamaan koko tilausta, erotuksen voi maksaa muilla tarjolla olevilla maksuvaihtoehdoilla.
(6) Etukuponkia ei hyvitetä, jos tilaus palautetaan kokonaan tai osittain, mikäli etukuponki on jaettu mainoskampanjan osana eikä sille ole annettu vastiketta.

§ 8 Lahjat

(1) Myyjä tarjoaa asiakkaalle lahjoja tiettyjen kampanjoiden osana. Lahjakampanjan aikana lahjatavara siirtyy automaattisesti ostoskoriin tietyn tuotteen oston yhteydessä ja/tai minitilausarvon ylittyessä.
(2) Yhtä tilausta kohden asiakas saa enintään yhden samanlaisen lahjan.
(3) Jos kampanja on sidottu minimitilausarvoon, tästä summasta on tehtävä lopullinen kauppasopimus. Mikäli tilauksen arvo alenee etämyynnin peruuttamisoikeutta käyttämällä alle kulloisenkin minimitilausarvon, tällaiseen ostokseen ei sisälly lahjaa. MIkäli tilaus tällaisessa tapauksessa palautetaan, myös lahja tulee palauttaa myyjälle.
(4) Mikäli kampanjat ovat sidottuja tietyn tuotteen ostamiseen ja etämyynnin peruuttamisoikeutta käytetään kyseiselle tuotteelle, lahja ei sisälly tilaukseen. MIkäli tilaus tällaisessa tapauksessa palautetaan, myös lahja tulee palauttaa myyjälle.
(5) Jos kampanjoilla on tietty kesto, se on laitettava näkyviin kulloisenkin kampanjan mainoksiin.

§ 9 Vastuunrajoitus/vastuuvapaus

On olemassa periaatteessa lakiperusteinen vastuuvelvollisuus, ellei näiden yleisten sopimusehtojen §:ssä 5 tai § 9 momenteissa 2-4 muuta säädetä.
(2) Myyjä on vastuussa pelkästään muista kuin elämää, kehoa ja terveyttä vahingoittaneista vahingoista, sikäli kuin ne perustuvat tahallisen tai törkeän huolimattomaan toimintaan tai oleellisten sopimusvelvollisuuksien tuottamukselliseen rikkomiseen myyjän, hänen työntekijänsä tai hänen edustajansa taholta. Tämä koskee myös vahingonkorvauksia, jotka johtuvat sopimusneuvotteluvelvoitteiden rikkomisesta sekä luvattomien toimien toteuttamisesta. Mahdolliset vahingonkorvausvastuut on jätetty pois.
(3) Vastuu on lukuun ottamatta tahallista tai törkeän huolimatonta menettelyä, oleellisten sopimusvelvollisuuksien laiminlyöntiä tai elämän, kehon tai terveyden vahingoittamista myyjän, hänen työntekijänsä tai hänen edustajansa taholta rajoitettu sopimuksenteon yhteydessä tyypillisesti ennakoitavissa oleviin vahinkoihin ja muutoin sopimukselle tyypillisten keskivertovahinkojen määrään. Tämä koskee myös välillisiä vahinkoja, erityisesti menetettyjä ansioita.
(4) Näiden yleisten sopimusehtojen § 5 jää voimaan, kuten myös tuotevastuulain säädökset.

§ 10 Sähkölaitteet

Sähkölaitteiden aineellisille virheille asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus vaatia toimenpiteitä (tavaran korjaaminen tai vaihtaminen). Vain silloin, jos tämä epäonnistuu kahdesti, asiakkaalla on oikeus vaatia ostohinnan alentamista tai valintansa mukaan sopimuksen purkamista. Tämä ei päde, jos esineen tai puutteen tyyli tai muut seikat muuta osoittavat. Vahingonkorvausvaatimukset jäävät voimaan.

§ 11 Tietosuoja

Tietosuojan osalta sovelletaan myyjän tietosuojaselostetta.

§ 12 Vapaaehtoinen palautusoikeus

(1) Kaikille www.parfumdreams.fi kautta tehdyille ostoksille Parfümerie Akzente GmbH antaa lakimääräisen peruutusoikeuden lisäksi vapaaehtoisen 180-päiväisen palautusoikeuden, joka alkaa tuotteen vastaanottamisesta, kun on kyse asiakkaasta BGB (Saksan siviilioikeuslakikirja) § 13 mukaan. Tällä palautusoikeudella voit 14-päiväisen peruuttamisoikeuden umpeutumisen jälkeen (ks. kuluttajille tarkoitetut tiedot) purkaa sopimuksen palauttamalla tuotteen 180 päivän sisällä sen saapumisesta (aika alkaa tuotteen vastaanottoa seuraavasta päivästä) Parfümerie Akzente GmbH:lle ja nimenomaan tämän alakohdan (1) lopussa mainittuun osoitteeseen. Määräaikaa katsotaan noudatetun, kun lähetys on lähetetty määräajan puitteissa. Edellytys vapaaehtoisen palautusoikeuden käyttämiselle on kuitenkin se, että lähetät tuotteen takaisin alkuperäisessä pakkauksessaan, kokonaisena sekä alkuperäisessä kunnossaan vahingoittumattona.

Lähetä tuote osoitteeseen:
Parfümerie Akzente GmbH
Meisenstr. 12
74629 Pfedelbach
Saksa

(2) Vapaaehtoista palautusoikeutta käyttäessäsi takaisinmaksu suoritetaan sille tilille, josta alun perin maksoit tilauksen. Mikäli se ei ole mahdollista, otamme sinuun yhteyttä.

(3) Tämä palautusoikeus ei vaikuta lakisääteiseen peruutusoikeuteen eikä asiakkaan lakisääteisiin takuisiin.

Lakisääteisen peruutusoikeuden voimassaolon päättymiseen asti sovelletaan vain siinä mainittuja lakisääteisiä ehtoja. Sopimukseen perustuva (vapaaehtoinen) palautusoikeus ei myöskään rajoita lakisääteisiä takuuoikeuksiasi, jotka säilyvät sinulla rajoituksetta.

§ 13 Kuluttajien sovitteluelin

Parfümerie Akzente GmbH ei osallistu riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien sovitteluelimessä.

§ 14 Paristojen vastaanotto

Voitte lähettää meille käytetyt paristot takaisin maksutta. Haitallisia aineita sisältävät paristot on merkitty merkillä ja yhdellä kemiallisista symboleista
Cd (= paristo sisältää kadmiumia),
Hg (= paristo sisältää elohopeaa) tai
Pb (= paristo sisältää lyijyä).
Kaikkien järjestelmien litiumparistot ja akkupakkaukset saa palauttaa meille ainoastaan purkautuneena. Jos tämän tyyppiset paristot eivät ole täysin tyhjiä, eristä paristojen navat ennen palautuslähetystä teippisuikaleilla.

§ 15 Sovellettava oikeus / Loppusäännökset

(1) Saksan lainsäädäntöä sovelletaan ottamatta huomioon YK:n kauppalakia. Niiden maiden, joissa asiakkailla on vakituinen asuinpaikka, pakottavat säännökset pysyvät voimassa.
(2) Mikäli asiakas on kauppias tai hänellä ei ole yleistä oikeuspaikkaa kotimaassa tai hän siirtää sopimuksenteon jälkeen asuinpaikkansa ulkomaille tai hänen asuinpaikkansa on kanteen nostamisen aikaan tuntematon, ovat tästä sopimuksesta syntyneiden riita-asioiden suoritus- ja oikeuspaikka myyjän kotipaikka.

Lataa PDF:nä
PDF-tiedoston avaamiseen, lukemiseen ja tulostamiseen tarvitset Acrobat Readerin, jonka voit ladata maksutta seuraavasta linkistä: http://www.adobe.com

Päivitetty 14.03.2019